nieuws

Openingstijden:

elke dinsdag van 17:00-19:00 uur vrije inloop voor cliënten. Er hoeft dan geen afspraak gemaakt te worden

elke woensdag kan er kleding uitgezocht worden op afspraak. Hiervoor moet gebeld worden  op de maandagmiddag tussen 15:00 -18:00 uur op  tel.nr. : 06-42288950.

je kan ook een mail sturen naar info@kledingbankoosttwente.nl