Aanmelding

Aanmelding nieuwe clienten:

**Alle aanmeldingen (ook van hulpverlenende instanties) voor cliënten uit Oldenzaal moeten gaan via het één-loket aanmeldingsteam aan de Marktstraat 10-12 (=Michgoriushuis).

Elke ochtend zitten hier mensen van het Sociaal Team Netwerk Welzijn Oldenzaal klaar om uw hulpvraag in ontvangst te nemen. Samen wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. Het aanmeldingsteam zorgt voor versturen van het aanmeldingsformulier naar De Kledingbank.

Na aanmelding bent u welkom gedurende drie jaar. Hierna kan eventueel verlenging aangevraagd worden bij het één-loket team.

** Alle aanmeldingen voor cliënten vanuit gemeente Dinkelland gaan via Astrid Wesseling van SWTD

** Alle aanmeldingen voor cliënten vanuit gemeente Tubbergen gaan via Mariska Jogems van SWTD