Samenwerking

De gemeente Oldenzaal heeft een coördinator aangesteld die als taak heeft de samenwerking te bevorderen tussen de verschillende instanties die zich inzetten in het kader van armoedebestrijding. Er is regelmatig overleg en we hopen dat dit in de toekomst zal leiden tot nog nauwere samenwerking.