Samenwerking

Als organisatie werken we samen met meerdere instanties op het gebied van armoedepreventie.

De instanties komen uit Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen.

De coördinatie wordt verzorgd door de gemeente Oldenzaal.

Hiervoor is een site gemaakt:

www.meedoeninoldenzaal.nl

We hebben  nauwe contacten met de andere organisaties die zich richten op armoedepreventie in Oldenzaal.

Aan de Nijverheidsstraat zijn vanaf oktober 2017 o.a. de Voedselbank, Stichting Leergeld,

Service in de Stad en de Kledingbank Oost Twente gehuisvest.