Hoe werken we?

Inbreng kleding

Wij zijn voortdurend op zoek naar goede bruikbare kleding. We accepteren alleen kleding en schoeisel die goed en schoon zijn.                                                                 Kleding kan gebracht worden op elke woensdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur    en op elke eerste zaterdag van de maand van 10:00 – 11:00 uur

 

De uitdeling van kleding

In aanmerking komen gezinnen of alleenstaanden uit de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen. Wij zijn elke woensdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00 uur geopend. Bij binnenkomst krijgt elke cliënt een kaart mee waarop aangegeven is hoeveel kleding ieder mag uitzoeken.

 

Aanmelding:

**Alle aanmeldingen (ook van hulpverlenende instanties) voor cliënten uit Oldenzaal moeten gaan via het één-loket aanmeldingsteam aan de Marktstraat 10-12 (=Michgoriushuis). Elke ochtend zitten hier mensen van het Sociaal Team Netwerk Welzijn Oldenzaal klaar om uw hulpvraag in ontvangst te nemen. Samen wordt een aanmeldingsformulier ingevuld.

Het aanmeldingsteam zorgt voor versturen van het aanmeldingsformulier naar De Kledingbank.                                                                                                                                                Na aanmelding bent u welkom gedurende drie jaar. Hierna kan eventueel verlenging aangevraagd worden bij het één-loket team.

** Alle aanmeldingen voor cliënten vanuit gemeente Dinkelland gaan via Astrid Wesseling van SWTD

** Alle aanmeldingen voor cliënten vanuit gemeente Tubbergen gaan via Mariska Jogems van SWTD